مدل3بعدی عنکبوت ربات

Free

مدل3بعدی عنکبوت ربات

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 2 MB
 Rigged :          
 Material :       
 UVmapping :  
 Polygons :     6,661
 Vertices :     6,610

مدل3بعدی عنکبوت ربات

این آبجکت برای ساخت کارتون و بازی مناسب است.

مدل سه بعدی عنکبوت رباتی می تواند به عنوان یک کاراکتر در طراحی شما مفید باشد.

آبجکت سه بعدی عنکبوت ربات برای Maya .

مدل سه بعدی عنکبوت ربات با فرمت ma/mb دانلود کنید.

حق نشر: jimmyjoint

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط