مدل 3 بعدی سطل زباله های عمومی

Free

مدل 3 بعدی سطل زباله های عمومی

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 1 MB
 Texture :        
 Material :       
 UVmapping :  
 Polygons :     394
 Vertices :     475

سه نوع سطل زباله ی عمومی.

دارای تکسچر.

Low Poly.

مدل 3 بعدی سطل زباله های عمومی برای 3Ds Max .

مدل 3 بعدی سطل زباله های عمومی با فرمت max در دسترس است.

حق نشر: Ozgur

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط