مدل ۳ بعدی گلدان به همراه گل

Free

مدل ۳ بعدی گلدان به همراه گل

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 1 MB
 Texture :        
 Material :       
 UVmapping :  

گلدان سفالی.

دارای متریال و تکسچر.

مدل ۳ بعدی گلدان به همراه گل برای 3D Studio و Blender و OBJ و SketchUp .

مدل ۳ بعدی گلدان به همراه گل با فرمت 3Ds و blend و obj و skp در دسترس است.

حق نشر: Scopia

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط