مدل سه بعدی کامیون ساده

Free

مدل سه بعدی کامیون ساده

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 1 MB
 Animated :      
 Texture :        
 Material :       
 Polygons :     18,746
 Vertices :     9,463

مدل سه بعدی کامیون ساده برای دانلود در مطلب امروز برای شما ارائه شده است.

فرمت این مدل برای استفاده در نرم افزار های زیر مناسب می باشد :

3d Max

این مدل سه بعدی کامیون ساده با ویژگی هایی از قبیل:

texture , animated , materials

می تواند در طراحی به شما کمک زیادی بکند.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط