مدل سه بعدی مجموعه صندلی به هم چسبیده

Free

مدل سه بعدی مجموعه صندلی به هم چسبیده

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 1 MB

مدل رایگان مجموعه صندلی برای نرم افزار (Revit Architecture) .

از این مدل میتوان برای صندلی استادیوم و مناطق عمومی دیگر استفاده نمود .

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط