مدل سه بعدی راهرو و راه پله های یک خانه

Free

مدل سه بعدی راهرو و راه پله های یک خانه

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 13 MB
 Texture :        
 Material :       
 UVmapping :  

دکوراسون داخلی آپارتمان ها.

شامله راه پله و راه رو.

کیفیت بسیار بالا.

یک مدل بسیار ارزشمند برای شما.

مدل سه بعدی راهرو و راه پله های یک خانه برای 3D Studio و OBJ .

مدل سه بعدی راهرو و راه پله های یک خانه با فرمت 3Ds و obj در دسترس است.

حق نشر: Fabelar

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط