مدل رایگان 3 بعدی گندم برای Max

Free

مدل رایگان 3 بعدی گندم برای Max

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 4 MB
 Texture :        
 Material :       
 UVmapping :  
 Polygons :     21,316
 Vertices :     11,505

مدل گندم همراه با texture با کیفیت .

چیدمان و ظاهر گندم ها به راحتی قابل تنظیم است .

همراه با هر دو نسخه متریال Standard و  Vray .

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط