مدل رایگان موش فانتزی (Jonathan) برای (Poser)

Free

مدل رایگان موش فانتزی (Jonathan) برای (Poser)

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 6 MB
 Texture :        
 Material :       
 UVmapping :  

این مدل برای نرم افزار (Poser) طراحی شده است.

همچنین با فرمت Obj در دسترس میباشد.

دارای Textuer و Material میباشد.

مدل موش فانتزی با فرمت PZ3

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط