مدل رایگان ربات به صورت Rig شده برای Max

Free

مدل رایگان ربات به صورت Rig شده برای Max

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 12 MB
 Animated :      
 Rigged :          
 Texture :        
 Material :       
 UVmapping :  
 Polygons :     96,575
 Vertices :     98,583

این مدل با جزئیات بالا طراحی شده و به صورت کامل Rig شده است .

فایل HDRI نیز درون فایل فشرده موجود است .

این مدل تنها با فرمت Max  ارائه شده ولی قابل تبدیل به سایر فرمت ها میباشد .

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط