ماشین اسباب بازی جیپ

Free

ماشین اسباب بازی جیپ

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 1 MB
 Texture :        
 Polygons :     379
 Vertices :     417

ماشین اسباب بازی جیپ

مدل سه بعدی ماشین اسباب بازی جیپ برای Luxology Modo و Maya و OBJ .

ماشین اسباب بازی سه بعدی را با فرمت lxo و ma/mb و obj دانلود کنید.

حق نشر: namka

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط